2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp

Uit de nieuwe Vogelatlas die afgelopen week is gepresenteerd, blijkt dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland. De Wulp is zowel een kustvogel als een weidevogel en staat hoog op de Rode Lijst. Ondertussen is er nog veel onduidelijk over deze soort. Reden voor Sovon en Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.

Jaarlijks broeden 3900-4800 wulpen in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Meer over trends en verspreiding van de Wulp op Vogelatlas.nl.

Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 te tellen in Nederland! 25 tot 50 procent van de wereldpopulatie doet op enig moment Nederland aan.

Tellen om meer te weten

De Wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen voor ons. In het Jaar van de Wulp organiseren we extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de belangrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn.

Meedoen? Kijk op www.jaarvandewulp.nl

Acties Vogelbescherming voor de Wulp

Sovon coordineert de tellingen. Vogelbescherming wil daarnaast in het Jaar van de Wulp het leefgebied in met name de Wadden verbeteren. Lees meer hierover in het bericht op NatureToday over het Jaar van de Wulp.