Foto: Bertus Webbink

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Sovon en Vogelbescherming roepen 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw. In dit jaar richten we onze kijkers op deze fraaie soort, die sinds 1970 met ruim 80% afnam. In dit jaar kun je weer op allerlei manieren meehelpen. 

Op dit moment foerageren 'onze' Huiszwaluwen nog ergens ver boven de regenwouden van Centraal-Afrika. Eind februari komen de eerste vogels Zuid-Europa binnen (bekijk de visualisatie). Vanaf april kun je de eerste in Nederland verwachten. Voor vogelwerkgroepen is er alvast een presentatie beschikbaar. Dan beginnen er ook allerlei activiteiten waar je aan mee kunt doen:

Nestonderzoek

We doen onderzoek met de hulp van vogelaars die elke week even naar de voortgang van nesten in een kolonie willen kijken. Zo verzamelen we informatie over het nestsucces van de Huiszwaluw in relatie tot de omgeving.

Kolonietellingen

Er zijn nog regio’s waarin weinig kolonies geteld worden. In het Jaar van de Huiszwaluw willen we ook tellingen uit die regio's te verzamelen. Help je mee?

Charmeoffensief

Er verschijnt binnenkort materiaal om huiseigenaren met een huiszwaluwkolonie de charme van de soort te laten zien. En in de Nationale Vogelweek kun je een zwaluwenexcursie geven. Of er eentje volgen. Op Texel is er op 12 en 13 mei een Wadden Vogelfestival, waarvan de opbrengst naar de Huiszwaluw gaat.