2017 Jaar van de Koekoek

2017: Jaar van de Koekoek

Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee?

Koekoek! Het geluid van de mannelijke Koekoek horen we steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en hoogvenen:

Verspreiding Koekoek Sovon

Verwachte aantal broedparen per kilometerhok

 

Onderstaande kaart laat zien dat er slechts enkele gebieden zijn waar het aantal Koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs is toegenomen.  

Veranderingskaart Koekoek Nederland Sovon

Afname (rood) en toename (blauw) aantal Koekoeken ten opzichte van broedvogelatlas 1998-2000

 

Oorzaken achteruitgang

Waarom neemt het aantal Koekoeken af? Het antwoord daarop is niet bekend, want complex. Zo zijn de aantallen van diverse soorten waardvogels –Graspieper, Gele kwikstaart –afgenomen. Maar vlak ook de gevaren van de jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika niet uit. Overleven genoeg Koekoeken deze periode? Ook zijn er aanwijzingen dat de warmere voorjaren invloed hebben; waardvogels beginnen eerder met broeden, Koekoeken komen wellicht te laat aan.

Kennishiaten Koekoek

In het Jaar van de Koekoek willen we alle beschikbare data uit verschillende meetnetten op een rij zetten en grondig analyseren. De resultaten moeten tot duidelijke aanknopingspunten leiden voor verder onderzoek en/of beschermingsmaatregelen. Blijf op de hoogte via de webpagina Jaar van de Koekoek en door bij je nieuwsbrief voorkeuren aan te geven dat je nieuws wilt ontvangen over het 'Jaar van de Koekoek'.

Blijf op de hoogte van Jaar van de Koekoek Sovon Vogelbescherming

Aandacht voor de Koekoek

Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor deze bijzonder vogelsoort. Doe je mee? Deel bijvoorbeeld je waarnemingen en laat andere mensen kennis maken met de Koekoek tijdens excursies. 

Foto's Koekoek

Heb je een mooie foto van een Koekoek? Deel deze via via #koekoek op instagram of andere online media. Mooie en bijzondere foto's gebruiken we met naamsvermeldingen in PR-uitingen en lezingen en plaatsen we in de eregalerij.

 

VogelbeschermingLogo Sovon