Porseleinhoen Foto: Hans Gebuis

2016, een goed jaar voor rallen?

Hoewel het nog iets te vroeg is om sluitende uitspraken te doen, lijkt het een aardig rallenvoorjaar te worden. Op dit moment zijn er in de gebieden die zowel vorig jaar als dit jaar geteld zijn al iets meer Porseleinhoentjes geteld. De tweede telperiode voor de Nacht van de Rallen: 27 mei - 5 juni. De telling wordt gecombineerd met de Kwartelkoning-telling.

Daar komt dadelijk nog een tweede lichting van hoentjes bij die zich eind mei/begin juni laten horen in natuurontwikkelingsgebieden en gemaaide rietvelden waar tegen die tijd de vegetatie voldoende dekking biedt. Zeker in dit soort terreinen is het verstandig om in de aankomende 2-3 weken te luisteren of je de ‘zweepslag’ van het Porseleinhoen hoort. De neerslag die momenteel valt kan ook een gunstig effect hebben. Zo werden er in 2014 na langdurige neerslag hoge waterstanden bereikt en wisten de rallen deze gebieden feilloos te vinden. In Drenthe zat toen 79% van de hoentjes in nieuwe natte natuur en 21% op natte heide.

Klein en kleinst

Extra leuk dit jaar zijn de waarnemingen van Kleinst en Klein Waterhoen; beide soorten zijn op meerdere locaties aangetroffen. Het zijn er wwellicht niet veel meer dan in andere jaren, wel is de verspreiding groter en zijn met name de Kleinst Waterhoentjes eerder teruggekomen dan anders. In de aankomende periode geldt ook voor het Klein en Kleinst Waterhoen dat er nog meer vogels bij kunnen komen. Zoek die natte natuurontwikkelingsgebieden en vennen op de hei dan ook vooral op!

Nachtelijk bezoek

Voor de broedvogeltellers (BMP en specifieke rallen-tellers) geldt het advies om in de periode 27 mei – 5 juni nog minimaal één nachtbezoek te brengen als hun telgebied goed rallenbiotoop bevat. Dit is tevens de tweede telperiode van de Nacht van de Rallen en valt ook samen met de landelijke Kwartelkoningtelling.  Ideaal zijn avonden/nachten die volgen op een warme dag. Verder is het ideaal als het windstil is. 

Tref je een zeldzame ral buiten een BMP telgebied aan, meld deze dan even als losse melding.