Gierzwaluw. Foto: Ran Schols

10.000ste telling MUS ingevoerd

Het stadsvogelmeetnet MUS van Sovon is de magische grens van 10.000 ingevoerde tellingen gepasseerd. Hans Blauw uit Deventer was de gelukkige en hij krijgt de zakgids 'Vogels van Nederland' toegestuurd. Hans is actief bij de Vogelwerkgroep de IJsselstreek

Op dit moment is de derde telperiode van MUS (Meetnet Urbane Soorten) bezig, de avondtelling. Je kunt nog tellen tot en met 15 juli. Tijdens deze telling worden weer alle vogels geteld, maar er is speciale aandacht voor een aantal soorten, waaronder de Gierzwaluw. Zowel de laag als de hoog vliegende Gierzwaluwen worden geteld. Dubbeltellingen worden zoveel als mogelijk uitgesloten.

Lagere aantallen stadsvogels geteld

Dit jaar is alweer het zevende seizoen van MUS. De voorlopige resultaten zijn weergegeven in de laatste MUS-nieuwsbrief. Het lijkt er op dat veel standvogels in lagere aantallen zijn geteld dan vorig jaar. Mogelijk dat de derde koude winter op rij daar debet aan is. Na de derde telling krijgen we ook een eerste indruk hoe het jaar was voor de Gierzwaluw. Meer daarover in de afsluitende MUS-nieuwsbrief.