10000 tellers voor de Jaarrond Tuintelling

10.000 tellers voor de Jaarrond Tuintelling

Het telproject Jaarrond Tuintelling heeft afgelopen weekend een belangrijke mijlpaal behaald: meer dan 10.000 tellers! Door gedurende het jaar bij te houden wat er in tuinen voorkomt aan dieren en planten, krijgen we steeds meer zicht op hoe het met de natuur in de directe omgeving van mensen gaat.

Achter de schermen keek de organisatie al een tijdje uit naar het passeren van de 10.000-tellers-grens. Afgelopen weekend was het dan zover. Mede door de media-aandacht voor de spinnentelling afgelopen weekend heeft de Jaarrond Tuintelling de 10.000ste deelnemer mogen verwelkomen.

Al deze tellers verzamelen gedurende het jaar een enorme berg aan gegevens. Zo zijn er al meer dan 140.000 tellingen ingevoerd en meer dan 2800 verschillende soorten. 

Krachten gebundeld

De Jaarrond Tuintelling is een initiatief van verschillende partijen. Naast Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn dat Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten. De organisaties hebben hun krachten gebundeld met als doel meer informatie over natuur in en rond tuinen te verzamelen. Lees meer »

Vogels in tuinen

Met het project willen we systematisch gegevens verzamelen over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners. Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar van wat er allemaal in leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten veel minder. Met hulp van zoveel mogelijk mensen door het hele land proberen de betrokken organisaties dat goed in beeld te krijgen.

Meedoen

Hoe meer tellers, hoe meer gegevens, hoe meer we weten over de natuur in onze eigen tuinen. Dus doe ook mee! En voor de mensen die al tellen: maak de gegevens nóg waardevoller door te blijven tellen.

Jaarrond Tuintelling Sovon