In Nederland vliegen rond de 10.000 Halsbandparkieten rond | Saxifraga, Martin Mollet

10.000 halsbandparkieten

Weet jij hoe het zit? Sinds kort stellen we iedere week een vraag op onze website over allerlei feiten die voortkomen uit onze tel- en onderzoeksprojecten. Vorige week ging dit over een exoot: Hoeveel Halsbandparkieten vliegen er in Nederland rond?

Het antwoord was te vinden in de laatste Vogelbalans. Het juiste antwoord was 10.000 halsbandparkieten. Dat we dit zo nauwkeurig weten, komt doordat Halsbandparkieten gemeenschappelijke slaapplaatsten bezoeken, waar ze geteld worden door vrijwilligers.

Uitslag

In totaal hebben 156 mensen de kennisvraag online beantwoord. Bijna 70% gaf het goede antwoord. Een enkeling dacht dat het slechts om 1.000 individuen gaat; meer dan een kwart van de deelnemers schat de aantallen juist tien keer hoger dan de werkelijkheid.

Nieuwe vraag

Iedere maandag plaatsen we een nieuwe vraag op onze homepage. Deze week: wat was in 2015 de meest geteld soort in het dorps- en stadsvogelmeetnet MUS? Geef je antwoord door!