Juveniele Visdief, dood gevonden bij IJmuiden op 17 augustus 2012. Foto: Roy Slaterus

“Sovon gaat nog steeds over lijken!” Verzamelt u mee?

Wie regelmatig in het veld is (om vogels te kijken) zal af en toe stuiten op een dode vogel. Uit nieuwsgierigheid zullen velen zo’n kadaver van dichtbij bekijken, om te bepalen welke soort het betreft en of er ringen of andere bijzonderheden zijn. Maar verder onderzoek kan interessante gegevens over doodsoorzaak en ziektes opleveren!

3500 dode vogels

Sinds de start van het ‘kadaveronderzoek’ van Sovon in 2006 zijn ongeveer 3500 dode vogels verzameld en voor onderzoek ingezonden. Het betrof voornamelijk watervogels en er werd hoofdzakelijk getest op de aanwezigheid van Aviaire Influenza (AI, ook wel bekend als vogelgriep). Hoog pathogene AI-virustypen werden niet gevonden, maar – tezamen met de monitoringresultaten uit andere landen – kwamen wel veel nieuwe gegevens beschikbaar over laag pathogene AI-virussen bij wilde vogels.

AI-risicosoorten

Ook nu nog zijn wij op zoek naar vogelkadavers die voor onderzoek kunnen worden ingezonden. Het gaat dan om complete kadavers van vogels die nog maar kort dood zijn (bij voorkeur korter dan één dag). Vogels die behoren tot de AI-risicosoorten (eenden, zwanen, ganzen, duikers, futen, rallen, steltlopers, meeuwen, sterns, alken, roofvogels en kraaiachtigen) worden door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad op AI getest.

Nieuw dit jaar

Nieuw dit jaar is dat een deel hiervan eerst bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht wordt onderzocht op doodsoorzaak en eventuele andere dierziektes. Zo wordt meer kennis vergaard over ziektes die bij verschillende vogelsoorten voorkomen. De inzender van het kadaver ontvangt na afloop van het onderzoek de uitslag.

Dode vogel gevonden?

Heeft u een dode vogel gevonden die geschikt is voor onderzoek, dan ontvangen wij graag uw melding. Op de meldpagina kan worden aangegeven, dat de vogel verzameld is en beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken.

Transport

Het transport naar het laboratorium (Lelystad of Utrecht) wordt door ons verzorgd. Uw inzet levert een grote bijdrage aan het onderzoek naar doodsoorzaken en ziektes bij vogels!

Aanmeldingen

Voor aanmeldingen of vragen kunt u ook contact opnemen met projectcoördinator Roy.Slaterus@sovon.nl (06-49390496) of met het Dutch Wildlife Health Centre (030-2537925).