Grutto’s op slaapplaats ‘t Weegje (Freek Mayenburg)

‘Steltlopers op de slaapplaats’ - Friesland van enorm belang

Friesland is van enorm belang voor watervogels, grote delen van de wereldpopulaties van verschillende soorten, met name ganzen en steltlopers komen in de provincie voor. Veel van deze soorten slapen ook gezamenlijk en dat levert een mooi moment op om tot een telling van het aantal individuen te komen. Voor het tellen van steltlopers zijn slaapplaatstellingen uitermate geschikt, omdat dit hèt moment is dat alle individuen uit een groot gebied samenkomen!

Steltlopers op de slaapplaats

In navolging van de goed bezochte lezing over ganzen op de slaapplaats afgelopen november organiseert Sovon wederom een lezing in Hotel Oostergoo te Grou, Friesland op 13 februari om 19:30u. Ditmaal is het thema ‘Steltlopers op de Slaapplaats’. Hierbij komt niet alleen aan bod hoe je het beste steltlopers telt op de slaapplaats, maar ook worden de laatste inzichten gedeeld over de ecologie en diversiteit van steltlopers, net als populatietrends van de verschillende steltlopers die Nederland bezoeken tijdens de trek of hier broeden. We gaan daarbij ook in op de fijne kneepjes van het herkennen van de wat lastigere steltlopers, zoals bijvoorbeeld de bij ons steeds algemenere IJslandse Grutto. De lezing duurt ongeveer 2 uur, inclusief pauze, waarin koffie en thee worden verzorgd.

Tel mee

Om een goed beeld te krijgen van waar steltlopers slapen en hoe belangrijk Friese natuurgebieden voor steltlopers zijn, willen we graag dat er meer slaapplaatsen geteld worden. Wil je zelf eens aanwezig zijn bij een dergelijke telling of deelnemen hieraan, dan nemen onze veldmedewerkers u graag een keer mee het veld in. Tijdens het slaapplaatsenavondje zal dan ook dieper worden ingegaan op het tellen van steltlopers op slaapplaatsen en kunt u kennismaken met onze veldwerkers. Mocht u echter verhinderd zijn op 13 februari en toch willen deelnemen aan een telling, dan is dat geen enkel probleem, neem dan even contact met ons op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. 

Paul van Els
Meetnetcoördinator Slaapplaatsen & adviseur

telefoon          06 82 32 87 59 |024 7 410 421
e-mail             paul.vanels@sovon.nl