Waakzame man Patrijs | Foto: Harvey van Diek

‘Samen voor de Patrijs’ voorgedragen voor Gouden Mispel

Gemeente Aalten heeft besloten Frans Ter Bogt en Herman Simmelink van het project ‘Samen voor de Patrijs’ voor te dragen voor de Gouden Mispel 2017. Dit vanwege hun enthousiasme en de betrokkenheid waarmee zij zich, zeer succesvol, inzetten voor de bescherming van de Patrijs.

De Patrijs  een prachtige akkervogel, was tot halverwege de vorige eeuw een algemene verschijning. Van de populatie van enkele honderdduizenden rest nog slechts vijf procent. En ook die dreigen we te verliezen. Maar er is een groep betrokkenen, waaronder de heer Simmelink en de heer Ter Bogt, bezig om het tij te keren. Zij willen deze vogel, die zo kenmerkend is voor het Nederlandse cultuurlandschap, terugbrengen in onze omgeving.

De Gouden Mispel

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil met de Gouden Mispel goede en mooie landschapsinitiatieven stimuleren. De mispel is als symbool gekozen, omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap.

Breed draagvlak

Tijdens het landelijke ‘Jaar van de Patrijs’ sloegen vijf partijen met het project ‘Samen voor de Patrijs’ in de gemeente Aalten met succes de handen ineen: de Agrarische Natuurvereniging PAN, de Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, de Wildbeheereenheid Aalten en omstreken, Vogelbescherming Nederland en de gemeente Aalten. Het project kon rekenen op een breed draagvlak en werd gefinancierd door bijdragen van onder andere de Vogelbescherming Nederland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Dynamofonds, Gemeente Aalten i.s.m. Stichting SAAP, Stichting Staring Advies, de Agrarische Natuurvereniging PAN, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en de Wildbeheereenheid Aalten e.o. Sinds 1 januari 2016 is het project ondergebracht binnen de regeling voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Op 14 juli is er een excursie en informatie daarover kan men verkrijgen bij communicatie@aalten.nl Of er daadwerkelijk een Gouden Mispel wordt toegekend aan ‘Samen voor de Patrijs’, maakt de VNC bekend op 14 december 2017.