Blauwe reigers worden ook geteld buiten de belangrijke wetlands tijdens de Midwintertelling | Foto: Harvey van Diek

Gezocht: Midwintertellers Zuid-Holland en Noord-Brabant

In het weekend van 18 en 19 januari 2020 vindt de 54e editie van de Midwintertelling plaats. In dit weekend worden in heel Nederland watervogels geteld. Niet alleen in de maandelijks getelde grote en belangrijke wetlands zoals de Waddenzee, IJsselmeer en het Rivierengebied, maar ook in polders, waterbergingen, recreatieplassen, beekdalen op de zandgronden, stad en dorp.

Deze telling is bij uitstek geschikt om kennis te maken met het watervogeltellingproject. Het tellen van een stadspark of woonwijk met waterpartijen of een recreatieplas met een relatief beperkt aantal soorten laat vogelaars op rustige wijze, dichtbij huis kennis maken met de aanpak en uitvoering een dergelijke telling. Daarbij levert het hele waardevolle informatie op over de verspreiding en aantallen van watervogelsoorten die ook veel buiten de belangrijke wetlands verblijven, zoals Blauwe Reiger, Wilde Eend, Soepeend en Waterhoen.

Voor een flink deel van de huidige Sovon-watervogeltellers is de Midwintertelling een start geweest van een lange reeks teljaren.

Waar zoeken we tellers?

In Zuid-Holland worden maandelijks al zo’n 550 telgebieden geteld, tijdens de midwintertelling zijn dit er een kleine honderd meer. In Noord-Brabant zo'n 340 telgebieden. Als je inlogt op de vacante gebieden-pagina zie je welke gebieden nog vacant zijn en waarvoor je je aan kunt melden. Als je in de regio een telgebied ziet, maar dit lijkt je te groot dan kan er in overleg met de regiocoördinator Vincent de Boer gekeken worden om bijvoorbeeld een deel te tellen.

Een voorbeeld van de vacante gebieden in stedelijk gebied in Zuid-Holland:

  • Barendrecht, Delft, Dordrecht,  Leiden, Leidschendam,  Spijkenisse, Rijnsburg, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer.

Een greep uit interessante gebieden die nog vacant zijn in Zuid-Holland:

  • Plas Ravensberg, Plas ’s Gravenbroek en Plas Elfhoeven (allen Reeuwijkse Plassen), Polder Kadijk (Krimpenerwaard), Spaarbekken Beerenplaat, Beningerslikken, Polder Velgerdijk, Commandeurspolder & Foppenpolder bij Maasdam

Enkele vacante gebieden in stedelijk gebied in Noord-Brabant:

  • Breda, Eindhoven, Etten-Leur, ’s Hertogenbosch, Oss, Roosendaal, Tilburg, Uden en Veldhoven.