Broedend vrouwtje Kuifeend. Begin juli verschijnen ze met jongen en kunnen daarbij al flinke afstanden afleggen. Foto: Albert de Jong.

Broedseizoen nog niet voorbij

Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben. Met de zang van veel soorten is het wel gedaan, zeker tijdens deze warme dagen. De meeste broedvogels hebben hun eerste broedsel erop zitten. Toch valt er nog genoeg te tellen, want een heel rijtje soorten zit (nog) volop in het broedproces.

De meeste broedvogeltellers hebben de laatste ronde in hun gebied er weer opzitten. In bossen, graslanden en moerasgebieden is de zangactiviteit van veel vogels al sterk verminderd en leveren bezoeken nu weinig nieuws meer op. Maar mocht je nog een BMP-ronde lopen, dan is het opletten geblazen op de latere broedvogels. MUS-tellers zijn nog t/m 15 juli op pad voor hun avondronde voor Gierzwaluwen. Kolonievogeltellers en roofvogelaars kunnen hun hart ook nog volop ophalen.

Vogels op het nest

Van de watervogels zijn Kuifeenden en Krakeenden late broeders. Je kunt ze nu met kleine jongen tegenkomen. Let op, dan hebben ze er misschien al een flinke reis over het water opzitten. Waarnemingen van vogels op het nest geven dus meer zekerheid over broeden in jouw telgebied. Bij je MUS-telling let je speciaal op Gierzwaluwen, die nu druk zijn met het voeren van hun jongen en waarvan jonge vogels in groepen boven je wijk ‘rondscheuren’ in schreeuwende groepen.

Foto: Harvey van Diek

  Foto: Harvey van Diek

Roofvogels

Onder de roofvogels zijn Boomvalken en Wespendieven de laatste broeders. Van deze notoir lastig te vinden vogels is een nestvondst cruciaal om een territorium vast te stellen. In deze soorten kun je je dan ook echt specialiseren en grote gebieden voor afzoeken. Tip: Boomvalken blijken soms in hoogspanningsmasten of vrij ijle boomsingels te broeden in boerenland en verraden zich nog weleens door luid roepen. Ontdek je zo'n broedgeval? Ook losse broedmeldingen zijn welkom.

"Boomvalken blijken soms in hoogspanningsmasten of vrij ijle boomsingels in boerenland te broeden en verraden zich nog weleens door luid roepen. Ontdek je zo'n broedgeval? Ook losse broedmeldingen zijn welkom bij ons."

Tweede zangpiekje en late broeders

Een deel van de zangvogels heeft zijn eerste broedsel al grootgebracht en is begonnen aan een tweede leg. Zo’n tweede leg gaat vaak gepaard met een tweede zangpiekje. Zanglijsters en Tjiftjaffen hoor je daarom weer zingen, terwijl de jongen van de eerste leg nog in de struiken piepen.

Vogelaars die een kolonie Huiszwaluwen tellen, doen er goed aan om nú de bezette nesten te gaan tellen (zie deze instructie). De meeste zwaluwen hebben nu namelijk grote jongen. Belangrijk is wel om je jaarlijkse, vaste aanpak vol te houden en je aanpak niet ineens te veranderen. Behalve zwaluwen is de aankomst van sommige vogels nog niet voorbij. Kwartels verplaatsen zich nog steeds, Porseleinhoentjes duiken op nieuwe plekken op en een zeldzame soort als Roodmus kun je nog zomaar treffen. Ontdek je een territorium? Ook losse broedmeldingen zijn welkom bij ons.

De zomer door: LiveAtlas

Vogelaars van wie de onderzoeksdrang niet stopt na de laatste broedvogeltelling kunnen tegenwoordig rustig doortellen. Met LiveAtlas brengen we ook het voorkomen van niet-broedvogels in kaart. Zoals de najaarstrek van Witgatjes en Kruisbekken, die al begonnen is!