Zeeuwse Vogelaars Avond

Namens het Zeeuwse Vogelaars Overleg nodigen wij u uit voor de Zeeuwse vogelaarsavond.

 

Programma:

19:00 - 19:30. Inloop met gratis koffie/thee.

19:30 - 19:35. Opening door de avondvoorzitter Wouter van Zandbrink.

19:35 - 20:00. Opmerkelijke Zeeuwse zaken in de nieuwe Vogelatlas (Jan Willem Vergeer).

20:00 - 20:20. MUS project Sovon (Jan Schoppers).

20:20 - 20:50. Pauze. Drankjes voor eigen rekening.

20:50 - 21:20. Trends watervogels in het Deltagebied (Floor Arts).

21:20 - 21:30. Toekomstvisie deltawateren (Coalitie Delta Natuurlijk)

21:30 - 22:00. Zeldzame en schaarse vogels in Zeeland in 2015 (Corstiaan Beeke).