Wadden watervogeltelling

tellin Brand- en Rotgans (Hoogwater om 13:56u – verhoging in cm: 86)