Wadden watervogeltelling

Vanwege ongunstig tij is dit het alternatief voor 11 december: steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 9:08 - verhoging in cm: 105)