Wadden watervogeltelling

steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 15:20 – verhoging in cm: 61) 

Vanwege ongunstig tij is er een alternatief: 18 december 2021 steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 9:08 - verhoging in cm: 105)