Van Dwergmeeuw naar Zeearend

50 jaar broedvogels tellen in het Lauwersmeer

door: Romke Kleefstra

 

Sinds de afsluiting van de Lauwerszee worden de broedvogels in het Lauwersmeergebied jaarlijks geteld. Werd het gebied vroeger gekarakteriseerd door grote kolonies meeuwen, sterns en veel broedende kemphanen, tegenwoordig bepalen riet- en struweelvogels vooral het beeld. Al ruim 20 jaar inventariseert Romke Kleefstra van Sovon de broedvogels van het Lauwersmeer. Samen met zijn collega Peter de Boer legde hij vast hoe de grauwe en de blauwe kiekendief verdwenen en hoe de zeearend in 2009 voor het eerst begon met nestbouw. Romke neemt u mee door de tijd en door het gebied, wat hij tot in de puntjes kent. In zijn lezing geeft hij wat extra aandacht aan de zeearend, want door de jonge zeearenden te ringen, weet hij waar die jongen zijn gebleven en wat ze nu doen.

Meer info op: Lauwersmeer.nl