Uitnodiging lezingavond broedvogels tellen

Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. De Veluwe is een bijzonder gebied. Je kan er vogelsoorten tegenkomen als de Zwarte Specht, IJsvogel, Raaf en Wespendief.

Desondanks worden er weinig broedvogeltellingen uitgevoerd. Het zou mooi zijn om hier verandering in te brengen... Vandaar het organiseren van deze lezingenavond. Het tellen van broedvogels is een leuke hobby en tevens lever je een belangrijke bijdrage aan natuurbeheer en milieustatistieken.

Bij deze wil ik jullie uitnodigen voor een lezingavond over het tellen van broedvogels. Deze avond heeft een gevarieerd programma. Voor de pauze zijn er lezingen over de resultaten van lokale broedvogeltellingen. En na de pauze volgt er een korte broedvogel-telcursus. Deze lezingenavond zal worden verzorgd door Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Programma

Vanaf 19.45 u ontvangst met koffie en thee

20.00 - 21.00  Lezingen over broedvogeltellingen op de Veluwe (Veluwezoom, Kroondomein Het Loo). En kort wat info over het Atlasproject van Sovon.

21.00 - 21.20  Pauze

21.20 - 22.20  Korte broedvogel-tel-cursus. Oftewel hoe ga je te werk bij een broedvogeltelling?

 

Foto: Harvey van Diek