Steekproeftelling, telling Brand- en Rotgans Wadden

Hoogwater 9.55 - verhoging 77 cm

Steekproeftelling, telling Brand- en Rotgans Wadden