Stadsvogels tellen in Breda en omgeving

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.  Dankzij relatief eenvoudige tellingen in dorpen en steden weten we hoe het met stadsvogels gaat. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, vertelt op woensdagavond 19 februari meer over de resultaten en hoe je mee kunt doen.  

Veranderlijk leefgebied

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Plantsoenen verdwijnen, nieuwe woonwijken verschijnen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden.

Aantalsontwikkeling & verspreiding

Sinds 2007 voert Sovon, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen  over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels, zoals de Huismus, Gierzwaluw en Merel.

Telling eenvoudig

MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. Als je de stadsvogels op zicht en geluid kunt herkennen, kun je meedoen.

Doe mee

Op de avond bespreken we de verschillende vogelsoorten die geteld worden: hun gedrag, geluid en typische kenmerken. Ook leggen we de methode precies uit en de resultaten tot nu toe. In en rond Breda zijn nog niet veel mensen die vogels in de stad of omgeving tellen. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in en rond Breda. Er is ook uitleg over het invoeren van de telgegevens in Avimap en over de online cursus.

Waar en wanneer?

De MUS-avond is op woensdag 19 februari van 20.00-22.00 uur in De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda. De zaal is open vanaf 19.30  uur. De koffie en thee staan klaar.

Aanmelden

Aanmelden voor de avond kan bij Fred Pardoel - cursussen@westbrabantsevwg.nl