Stadsvogels en MUS in Lelystad

Vogels tellen in dorpen en steden voor de wetenschap.

 

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.  MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jan Schoppers, werkzaam bij Sovon, presenteert op uitnodiging van Landschapsbeheer Flevoland op vrijdagavond 22 november in de Duurzaamheidwinkel in Lelystad de ervaringen van het telsysteem MUS.

Aandacht in steden en dorpen

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen  over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel.

Eenvoudig

MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op 8-12 telpunten binnen een woonwijk worden door vrijwilligers van Sovon alle vogels geteld die binnen 5 minuten passeren. Er wordt driemaal geteld in de periode april - half juli.  Een telling kost dus maximaal twee uur. De vrijwilliger dient ongeveer 30-40 vogelsoorten te kunnen herkennen. MUS is daarmee ook geschikt voor minder ervaren vogeltellers. Zie: https://www.sovon.nl/nl/MUS

Wie, hoe & resultaten

Op de avond zal aandacht gegeven worden aan de verschillende vogelsoorten die geteld worden, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe.

Meer enthousiastelingen?

In Lelystad zijn nu 4 vrijwilligers actief met de MUS-tellingen. Doel van de avond is ook om te bekijken of er meer tellers gemotiveerd kunnen worden, ook buiten Lelystad.

Digi-MUS

De invoer met Avimap en de digitale MUS-cursus komen dus ook aan bod. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom. Koffie en thee staan klaar.

Aanmelden

Aanmelden voor de avond kan bij jan.schoppers@sovon.nl. De avond duurt van 20.00-22.00 uur in de Duurzaamheidswinkel (oud Postkantoor) in Lelystad, Stadhuisplein 51. De zaal is open vanaf 19.30  uur.

MUS-teller tijdens de avondtelling in juli. Nico de Bont.