Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger & Aalscholver

20 februari 2021, starttijd 17.10uur. Zon op 7.46, onder 18.02uur

Tellen kan van 17 oktober tot en met 1 november