Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger & Aalscholver

Voorkeursdatum: 20 februari 2021, starttijd 17.10uur.

Zon op 7.46, onder 18.02uur

 

Tellen kan van 13 februari tot en met 28 februari.