Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger & Aalscholver

Zon op 7.40, onder 18.10

Slaapplaats Grote Zilverreigers, Aalscholvers. Foto: Harvey van Diek