Presentatie in Joure: Doe mee met MUS

tellen in dorpen en steden voor de wetenschap

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon.  MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden.

Jan Schoppers geeft op dinsdag 27 februari in Joure een presentatie over MUS.

Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te  verzamelen  over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel.  MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op 8-12 telpunten worden alle vogels geteld binnen 5 minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli.  Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat je ongeveer 30-40 soorten kunt herkennen.  MUS  is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten, gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs.  Ook de invoer in het veld met Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse om  broedvogels te tellen met MUS is welkom.

Ism https://www.ivn.nl/afdeling/sudwesthoeke/vogelwerkgroep