Oost-Brabantse Vogelaarscontactdag 2018

Beste vogelaar(ster),

Het VIB organiseert ook dit jaar weer twee bijeenkomsten vlak voor de start van het nieuwe broedseizoen: één in West-Brabant en één in Oost-Brabant. De bijeenkomst in West-Brabant vindt plaats op zaterdag 3 maart in Cultureel Centrum de Schattelijn in Geertruidenberg waar we te gast zijn bij de Madese Natuurvrienden, die in Oost-Brabant op zaterdag 10 maart in Veldhoven bij VWG de Kempen. 's Ochtends worden traditioneel weer presentaties gehouden. Na de lunchpauze zijn er excursies naar natuurgebieden in de buurt. Het programma voor beide dagen staat beschreven in bijgevoegd document (PDF - 2 pag.). We nodigen u hierbij van harte uit voor deze bijeenkomsten.

Aanmelding is mogelijk via de website van het VIB: www.brabantsevogels.nl

Aanmelding voor deze dag is verplicht (er is ruimte voor 70 mensen). Bij opgave voor de dag op de website van Vogels in Noord-Brabant (www.brabantsevogels.nl) gaarne aangeven of je van de lunch gebruik wilt maken.

We hopen jullie allemaal daar te zien!

Namens de Stichting Vogels in Brabant,

Henk Sierdsema

Vink. Foto: Loes van den Bremer