Lezingavond over broedvogels tellen

Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. Het tellen van broedvogels is een leuke hobby en tevens lever je een belangrijke bijdrage aan natuur- en milieustatistieken. Daar komt nog bij: tijdens een telling kun je leuke vogelsoorten tegenkomen. Desondanks worden er weinig broedvogeltellingen uitgevoerd in de regio Tiel. Het zou mooi zijn hier verandering in te brengen... Vandaar dat Sovon samen met enkele vogelwerkgroepen lezingavonden organiseert. Welkom in Tiel op 9 maart!

  • Vanaf 19.30 - ontvangst met koffie en thee
  • 19.45-20.45 - lezingen over broedvogeltellingen in de Gelderse Poort en op de Veluwe.
  • 20.45-21.15 - pauze
  • 21.15-22.15 - korte broedvogeltelcursus. Oftewel: hoe ga je te werk bij een broedvogeltelling?

Aanmelden

Laat het even weten aan Frank Majoor als je naar deze avond komt.

En een aanbod...

Sovon  is op zoek naar vrijwilligers die broedvogels willen tellen in de provincie Gelderland. Het gaat daarbij niet om alle soorten, maar om een beperkte lijst van soorten die van belang zijn voor het natuurbeheer. Ervaring met broedvogeltellingen is niet noodzakelijk. Tijdens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijg je een broedvogel-tel-cursus op maat. Wel is enige basiskennis van vogelgeluiden vereist. Want een deel van het veldwerk moet zelfstandig worden uitgevoerd, al dan niet samen met een andere vrijwilliger. Het is de bedoeling dat ieder telgebied 5 tot 6 maal wordt bezocht. Tijdens deze bezoeken worden de zingende en/of anderszins territoriale vogels op kaart ingetekend. De keuze van het gebied hangt af van je voorkeur (bijvoorbeeld heideterrein of bos) en van je woonplaats. Ook in de loop van het seizoen is er desgewenst ondersteuning bij het veldwerk. Mocht je interesse hebben dan kun je Frank Majoor bellen (06-49390510) of mailen of gewoon eerst de kat uit de boom kijken en zijn verhaal op één van de lezingavonden over broedvogels tellen aanhoren.