Lezing zeven jaar MUS: stadsvogels van Fuut tot Rietgors, Marrum

Op de jaarvergadering van de wadvogelwerkgroep FFF op vrijdagavond 28 maart om 21.00 uur

Locatie : De Seedykster Toer, Zeedijk 8 9073 TN Marrum

Door: Jan Schoppers van Sovon

Het stadsvogelmeetnet MUS (Meetnet Urbane Soorten) van Sovon loopt al weer zeven jaar en we staan aan de vooravond van het achtste. MUS is een eenvoudige punttelling, 8-12 telpunten per postcodegebied welke weinig tijd kost. In die zeven jaar is het aantal getelde punten toegenomen van 5200 naar 7000. Zeven jaar is nog kort maar er zijn al trends van bijna 70 soorten. Welke soorten zijn succesvol in het stedelijk gebied en welke niet. Verschillen tussen hoog en laag Nederland en verschillende wijktypen en bouwperiode. Wat is de kwaliteit van je stad of gemeente voor vogels en hoe wordt die bepaald? Doet de Gierzwaluw mee in de trends? Wat is de meest getelde soort Merel, Kauw, Houtduif of Huismus? Wie kan meedoen aan MUS? Vragen die deze avond een antwoord krijgen.