Lezing: vogelexoten in Nederland

Lezing bij Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Contactavond voor leden (tevens Nieuwjaarsbijeenkomst). De eerste contactavond voor leden in 2018 belooft een exotische te worden... Gastspreker Andre van Kleunen van Sovon Vogelonderzoek Nederland belicht de ontwikkeling van exoten in ons land, met de nadruk op de parkiet- en papegaai-achtigen. Daar is veel over te doen en te vertellen! Bovendien geeft deze avond de gelegenheid om elkaar en goed en vogelrijk Nieuwjaar te wensen. 

Informatie: Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009, email: rgoudhaarlem@zonnet.nl

Grote Alexanderparkieten bij nest. Foto: Ricardo van Dijk