Lezing Jaar van de Huiszwaluw

De aantallen broedende Huiszwaluwen namen sinds 1970 met ruim 80% af. Van zo'n getal schrik je. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Huiszwaluwen verlieten vooral het stedelijk gebied, waar je tegenwoordig nauwelijks meer kolonies aantreft. Sinds de eeuwwisseling neemt het aantal broedparen landelijk weer licht toe, zo blijkt uit kolonievogeltellingen. Hoe kan dat? Wat bepaalt nu vooral het succes, of juist de tegenslag van de Huiszwaluw? Daarover weten we nog veel te weinig.

In deze lezing over het Jaar van de Huiszwaluw voor Avifauna Groningen vertelt Loes van den Bremer van Sovon er van alles over. Wat weten we over de kolonies in Nederland, maar vooral ook welke kennis ontbreekt er? In het Jaar van de Huiszwaluw in 2018 maken we een start met het verzamelen van deze kennis, door o.a. het organiseren van een landelijke neststudie. Hoe je hieraan kan meedoen en welke activiteiten we verder gaan organiseren, dat hoor je deze avond. Zie ook www.jaarvandehuiszwaluw.nl