Landelijke IJsvogeldag

Deze eerste landelijke IJsvogeldag wordt georganiseerd door Jelle Harder. Er wordt nog gewerkt aan een afwisselend, interessant lezingenprogramma over de soort. Deze dag is voor degenen die zich met ijsvogelbscherming en -onderzoek bezighouden. Welkom, mits aangemeld. De dag wordt ondersteund door Sovon en Vogelbescherming Nederland.

Doelgroep: ijsvogeltellers-, onderzoekers en -beschermers.

Doel: uitwisseling van kennis en informatie.