Jaar van de Wulp

Op 20 februari geeft Romke Kleefstra een lezing over de Wulp voor de Vogelwerkgroep Amsterdam. De lezing zal gaan over de achteruitgang van de Wulp als broedvogel in Nederland en daarbuiten en de aantallen overwinteraars in Nederland. Wat leverde het Jaar van de Wulp zoal op en wat is nodig om de Wulp te behouden als broedvogel en om de winteraantallen op peil te houden.
Meer informatie op de website van de vogelwerkgroep: https://www.vogelsamsterdam.nl/activiteiten/lezingen/