Friese Vrijwilligersdag Natuur

Op zaterdag 7 september zal de eerste Friese Vrijwilligersdag Natuur plaatsvinden bij de Buitenplaats in Earnewâld.

De Zoogdiervereniging, Sovon en de FFF organiseren in samenwerking met vele (vrijwilligers)organisaties en terreinbeheerders, in opdracht van de Provincie Fryslân de eerste Friese Vrijwilligersdag Natuur. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement. De dag omvat lezingen, workshops en excursies. Vrijwilligers en professionals ontmoeten elkaar, leren van elkaar en inspireren elkaar.

Ongekend uitgebreid

Over de Nederlandse / Friese natuur bestaan grote zorgen maar wat zondermeer vast staat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een ongekend uitgebreid vrijwilligersnetwerk hebben wij tal van waarnemers die bijdragen aan waardevolle databestanden. Die reiken inmiddels over een periode van meer dan een eeuw en dat in een zeer fijn grid. Dat biedt overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Erkenning, ondersteuning & toerusten

De Vrijwilligersdag heeft als eerste doel: de vrijwilligers erkenning te geven voor hun inzet, ze te ondersteunen en ze toe te rusten. Het programma omvat vijftien lezingen, vijf workshops en vier excursies waarin informatie over soortengroepen en soorten, en over onderzoekmethodes en hulpmiddelen aan bod komt. Elke deelnemer stelt bij de aanmelding zijn eigen pakket samen. Tussen de programmaonderdelen door is er alle gelegenheid om stands te bezoeken en met elkaar in persoonlijk contact te komen.

Programma & aanmelden

Ga naar de pagina Friese Vrijwilligersdag Natuur om het programma te bekijken, en als je wilt in te schrijven. Deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Je kunt je bij het aanmelden ook inschrijven voor een workshop of excursie. Let op: je kunt je niet op hetzelfde tijdstip voor een excursie en een workshop inschrijven! Let op 2: er is beperkt ruimte in bij de workshops en excursies -> vol is vol.

Naar het programma!

De uitnodiging in PDF

Wees erbij, en leg deze Vrijwilligersdag op 7 september vast in je agenda.

 

Zonsopkomst Jelle Postma