Cursus Digitale Nestkaart (voor gevorderden) VWG Berkelland

De uilenwerkgroep van de VWG heeft op 27 februari dhr. Frank Majoor van Sovon uitgenodigd om uitleg te geven voor het juist invullen van nestkaarten.

Frank zal uitgebreid ingaan op de mogelijkheden van een goed ingevulde nestkaart en het analyseren en de gegevens die je er uit kunt halen. Ook de upload naar Griel, waarin de ringgegevens van het Vogeltrekstation worden ingevuld, zal uitgebreid aan de orde komen. Deze avond is niet alleen bedoeld voor de uilenwerkgroep maar ook uitermate geschikt voor mensen die al nestkaarten van andere vogels  invullen en zeker ook voor diegene die van plan zijn het te gaan doen!

Als locatie voor deze avond is gekozen voor:  de Melktap, Nettelhorsterweg 21 te Geesteren.

De avond begint op donderdag 27 februari om 19.30 uur.

Om een inschatting te krijgen van het aantal bezoekers van deze avond verzoeken wij jullie om een aanmeldingsmail te sturen naar: henkenwilma@grolle.nl

Foto: Peter Eekelder