Bijeenkomst Twentse VWG: zeven jaar MUS

Bij de Twentse Vogelwerkgroep een lezing over zeven jaar MUS-project: het tellen van stadsvogels.
Door: Jan Schoppers van Sovon Vogelonderzoek Nederland.


Het stadsvogelmeetnet MUS, deze term staat voor Meetnet Urbane Soorten, loopt al weer zeven jaar en we staan aan de vooravond van het achtste.
Informatie is te vinden op de site van Sovon die het project organiseert: https://www.sovon.nl/nl/MUS.

MUS is een eenvoudige punttelling waarbij 8-12 telpunten in 1 postcodegebied worden geteld.
De telling kost weinig tijd. In de zeven jaar is het aantal getelde punten toegenomen van 5200 naar 7000. Zeven jaar is nog kort, maar er zijn nu al trends uit gekomen van bijna 70 soorten. We hebben nu inzicht welke soorten succesvol zijn in het stedelijk gebied en welke niet. Ook komen er verschillen uit tussen “hoog en laag Nederland” en verschillen tussen typen woonwijken en bouwperioden.
Door mee te doen aan het project kun je bijdragen aan beantwoording van de vragen over de kwaliteit van je eigen stad of gemeente voor vogels.

In deze lezing gaat Jan in op de vragen of de Gierzwaluw voor- of achter uitgaat?
Wat de meest getelde soorten zijn en wie kan meedoen aan MUS?