Avond voor (startende) broedvogeltellers op de Veluwe

Sovon nodigt je uit voor een startavond over broedvogels inventariseren op vrijdagavond 28 februari op het paleispark Het Loo bij Apeldoorn.

Info, info, en nog meer info

De avond is bedoeld voor geïnteresseerden die graag willen leren inventariseren én voor vogelaars die al een BMP-gebied tellen. We kijken hoe de tellingen gaan, hoe je de gegevens verwerkt en we geven informatie over een cursus in het veld. Welkom!

Meer Veluwe-tellers nodig

In de afgelopen zeven jaar hebben we heel wat vogelaars opgeleid om een eigen gebied op de Veluwe te inventariseren. Dankzij hun inspanning weten we steeds beter hoe het met soorten als IJsvogel, Zwarte Specht en Boomleeuwerik gaat. Van veel stukken Veluwe weten we echter niet welke aantallen broedvogels er voorkomen. Daarom organiseren Frank Majoor en Albert de Jong een startavond voor (aankomende) broedvogeltellers.

Tijd en plaats

19.30 – 21.45u op vrijdagavond 28 februari in het gebouw Emma’s Oord, op het terrein van paleispark Het Loo.

Hoe kom je er

Navigatie: binnenrijden in Paleispark Het Loo vanaf de Amersfoortseweg, ter hoogte van het bebouwde kom-bord Apeldoorn. Bij het wildrooster (links de parkeerplaats) het park inrijden. 500 meter na het wildrooster komt u vanzelf bij Emma’s Oord aan uw rechterzijde. Emma’s Oord ligt langs de Pijnboomlaan. Parkeren kan naast het gebouw.

Seintje

We vinden het prettig als je een seintje geeft als je komt.

Programma

 19.30 uur - ontvangst met koffie en thee
 19.45 – 20.30 informatie over broedvogeltellingen op de Veluwe: de achtergrond, aanpak en begeleiding in het veld.
 20.30 – 21.00 pauze (tijd om onderling kennis te maken en afspraken te maken)
 21.00 – 21.45 – uitleg over het doen van waarnemingen tot de verwerking in Avimap.

Delen van de Veluwe zoeken nog een teller