Avond over MUS in Nederweert

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Coördinator Jan Schoppers is op woensdag 20 februari te gast bij de Vogelwerkgroep Nederweert en geeft daar een presentatie over MUS. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep zijn bijzonder welkom op deze avond.

Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden (zie ook dit nieuwsbericht bijvoorbeeld). Sinds 2007 bestaat het meetnet MUS. Het doel van de tellingen van MUS is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is eenvoudig van opzet en kost weinig tijd. 

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs.  Ook de invoer in het veld met Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

Laat weten dat je komt

Meer informatie vragen en aanmelden doe je via een mailtje naar Jan Schoppers.

Foto: Peter Eekelder