2019 | Jaar van de Wulp

Lezing bij Landschap Overijssel op de Boerenlandvogelochtend, door Romke Kleefstra. Tevens presentatie van Actieplan Weide- en Akkervogels Overijssel door Obe Brandsma en excursie naar plas-dras gebied op het boerenbedrijf van Gerrit Jan Hemming.

Zie voor meer info en aanmelding: Kennisrijk.landschapoverijssel.nl