Aantalsschattingen van broedende ganzen in Nederland: een evaluatie en kwantificering van de onzekerheidsmarges

In recente jaren zijn verschillende min of meer onafhankelijke schattingen gemaakt van de grootte van de broedpopulaties van een aantal soorten ganzen in Nederland, die in sommige gevallen aanzienlijk verschillen. In dit rapport worden deze nader onder de loep genomen met een kritische blik op de gebruikte methoden en de bijbehorende onzekerheden. Ook zijn nieuwe, gecombineerde schattingen, voorzien van onzekerheidsmarges, opgesteld voor de populatiegroottes van zeven in Nederland in 2009 en 2012 broedende ganzensoorten.

Document: 

Rap_2012-34_Aantalsschattingen_broedende_ganzen2.pdf

Rapportnummer: 

2012/34

Auteurs: 

Schekkerman H.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands