Meetnet Agrarische Soorten (MAS)

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Dit beslaat het grootste deel van Nederland en veel soorten vertonen een sterke achteruitgang. MAS kost weinig tijd, maar levert belangrijk cijfermateriaal op over verspreiding en aantalsontwikkeling.

Doel
Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘boerenlandvogels’, in aanvulling op andere broedvogeltellingen (BMP). Agrarisch gebied omvat graslanden, akkers en kleinschalig landschap.

Welke soorten
Alle soorten worden geteld. In de praktijk gaat het doorgaans om ongeveer 40 soorten vogels van het boerenland, zoals de Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik en Kievit.

Werkwijze
Tellingen van 2x5 minuten op minimaal 8 telpunten op een route. Vier telrondes per voorjaar. Tellingen vinden plaats in de perioden:

  • 1-20 april 
  • 21 april–10 mei
  • 11 mei-10 juni
  • 21 juni-15 juli

Alle waarnemingen worden ingevoerd via de app Avimap of op kaart ingetekend met een vereenvoudigde broedcode en de periode waarbinnen ze zijn gezien (eerste, tweede en beide 5 minuten)

Uitgebreidere instructies zijn te vinden in de handleiding.

Meedoen

  • Iedereen die een goede kennis heeft van de meest voorkomende weidevogels kan meedoen. Claim nu je telgebied.
  • Spijker je kennis desgewenst bij via de speciale MAS-cursus.
  • Bekijk hoe je de telling in het veld via de app Avimap kunt invoeren.
  • Wil je overleggen met de coördinator? Neem dan contact op met Wolf Teunissen
  • Heb je nog geen waarnemerscode, vraag dan een waarnemerscode aan.