Centre for Avian Population Studies

Sovon organiseert en coördineert landelijke vogeltellingen en brengt daarmee aantallen en trends van de Nederlandse vogelbevolking in beeld. Om deze aantallen en vooral de veranderingen daarin te kunnen begrijpen, doet Sovon daarnaast ecologisch en populatiedynamisch onderzoek. Hiervoor heeft Sovon samen met het Vogeltrekstation, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen en Vogelbescherming het Centre for Avian Population Studies (CAPS) opgericht.

CAPS in een notedop

Tel- en ringgegevens, verzameld door duizenden vrijwilligers, worden samen met omgevingsvariabelen gebruikt in populatiemodellen, om vragen rond vogelpopulaties te beantwoorden. Door de kennis van vrijwilligers en wetenschappers te bundelen binnen CAPS, kunnen wij in een vroeg stadium aantalsveranderingen in vogelpopulaties vaststellen en de oorzaken ervan achterhalen. Met de oprichting van CAPS worden de telgegevens van Sovon nog beter benut.