Vogels in hun domein

Het boekje 'Vogels in hun domein' van Luuk Tinbergen is voor generaties vogelaars een eyeopener geweest. Verschenen in 1941 laat het zich in de zoveelste druk ook nu nog lezen als een heldere en begrijpelijke inleiding tot de ecologie van broedvogels.

In eenvoudige bewoordingen wordt het territoriale gedrag van veel vogelsoorten besproken, en de mogelijkheden die dit biedt om het aantal broedparen vast te stellen. Hij geeft daarvoor zelfs wat richtlijnen. Een mini-BMP-handleiding avant la lettre!

Hoe interessant zulke broedvogeltellingen kunnen zijn, illustreert Tinbergen aan de hand van de relatie tussen vogeldichtheden en landschap. Geïllustreerd met pakkende plaatjes die de boodschap in één keer overbrengen.

Een ronduit briljant boekje, net als zijn in 1949 verschenen tegenhanger 'Vogels onderweg' , over de vogeltrek.

 

Vogels in hun domein, Tinbergen