Foto's 1986-1987

De ‘ Winter- en trekvogelatlas’  kwam nog tot stand met edel handwerk: typemachine, correctiestrookjes, dikke ordners. Fred Hustings aan het werk op het toenmalige kantoor in Arnhem (september 1986).
Ben Daemen (CBS, links) en Johan Bekhuis (Sovon, rechts) brengen het manuscript van de atlas naar de CBS-drukkerij in Heerlen. Het dikke pak papier (595 pagina’s in druk) is eerst bij Sovon op een typemachine uitgetypt en vervolgens bij het CBS met tekstverwerker omgezet tot een bestand dat door de zetmachine gelezen kon worden (juni 1987).
Arend van Dijk en Leon van den Berg (vervangende dienst bij Sovon) in de Biesbosch (september 1987).
'Werkbijeenkomst' in de Biesbosch 1987: v.l.n.r. Marianne van Sprakelaar, Johan Bekhuis, Arend van Dijk, Leon van den Berg (dienstweigeraar), Frank Saris, Wilma van Benthum. Fotograaf Fred Hustings onzichtbaar (september 1987).
Stapels atlassen liggen klaar voor verzending en verkoop in de kelder van het RIN in Arnhem, waar Sovon onderdak had (november 1987).
De redactie van de atlas: achtergrond v.l.n.r. Johan Bekhuis, Rob Bijlsma, Fred Hustings; voorgrond: Frank Saris, Rob Lensink, Arend van Dijk (november 1987).
Voorzitter Jan van der Straaten verloot de eerste atlas; Piet Fuchs was de winnaar. Landelijke Dag 12 december 1987 in de Reehorst, Wageningen.
Rob Bijlsma en Fred Hustings signeren een atlas, o.a. voor Piet Fuchs (rechts). Landelijke Dag 1987 (12 december).
Penningmeester Henk Nijmeijer (links) en voorzitter Jan van der Straaten (rechts) van Sovon konden tevreden zijn met het aantal verkochte atlassen op de Landelijke Dag 1987 (12 december 1987).
Pinnen kon nog niet en de valuta was nog de gulden. Marianne van Sprakelaar (Sovon/Vogelbescherming) en Hans Over (Dagelijks Bestuur Sovon) tellen de opbrengst na van de atlasverkoop op de Landelijke Dag 1987 (12 december 1987).