Deel 9: De Landelijke Dag

Welkom op de Landelijke Dag

Hij is niet meer weg te denken uit het bestaan van Sovon: de Landelijke Dag. Eind november of begin december, steevast op een zaterdag, staat altijd in het teken van een gezellig weerzien met oude bekenden of nieuwe vogelvrienden.

Hoe zag de eerste Landelijke Dag eruit?
Welke tellers komen bijna ieder jaar weer naar de Landelijke Dag en wat valt hen op?
Welke soorten kwamen toen aan bod en hoe gaat het nu met ze?

Vragen die allemaal worden beantwoord in dit deel van het online jubileumboek.

Mijn moment

Sander Elzerman

Het aandeel hardcore tellers dat de Landelijke Dag bezoekt, ligt altijd hoog. Hoe ervaren zij deze bijeenkomsten?  Aan het woord is Sander Elzerman.
 

Sander Elzerman vertelt »

Toen en Nu

Boomvalk | Ran Schols

Op de 1e Landelijke Dag in 1980 werd er enthousiast verteld over enkele aansprekende vogelsoorten. Wat valt er nu te melden over de destijds geschetste ontwikkelingen?

Vogels toen en nu »