Deel 7, Watervogeltellingen onder de Sovon-paraplu

Watervogeltellingen

Watervogeltellingen zijn een belangrijk en niet weg te denken onderdeel van het landelijke monitoringonderzoek aan vogels. De resultaten worden volop gebruikt binnen de natuurbescherming en voor beheer en beleid.

Hoe ontstonden zulke tellingen, wie waren de trekkers, hoe groeide dit alles naar zijn huidige vorm? In deze aflevering een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de watervogeltellingen.

Mijn moment

Marc van Roomen | Jules Phillippona

Tellingen van watervogels vormen een van de pijlers onder het Sovon-bouwwerk. De organisatie ervan is sinds 1993 in handen van onze vereniging. Marc van Roomen, de eerste coördinator bij Sovon, kijkt terug.

Marc van Roomen kijkt terug »

Tijdsbeeld

Hoe tel je watervogels

De eerste landelijke watervogeltellingen dateren van zo’n 65 jaar geleden. Een tijd waarin jagers en vogelaars broederlijk ‘waterwild’ telden, en overheid coördineerde. Het leverde menige avontuurlijke telling op...

Ontstaansgeschiedenis watervogeltellingen »

Toen en Nu

Kopstudie Taigarietgans | Gerard T. Visser

In de loop van tientallen jaren watervogels tellen veranderde veel. De meeste ganzen namen enorm toe, net als sommige eenden. Het beeld voor de steltlopers is wisselender. We belichten drie soorten met een opvallende geschiedenis.

Drie opvallende soorten »