Deel 5: 1990, eerste monitoringprojecten

Handleidingen monitoringsprojecten

Rond 1990 stonden enkele monitoringprojecten van Sovon in de steigers, andere zouden kort daarop volgen. Ze werden de harde kern waaromheen de overige activiteiten van de organisatie – van atlasprojecten tot verklarend onderzoek – draaiden en waarop steeds weer teruggegrepen wordt. Hoe leunden we op onze voorgangers, wat waren onze grote voorbeelden en hoe stelden we ons toekomstige monitoring voor?

Mijn moment

Arend van Dijk

Als er iemand in Nederland aanspraak kan maken op de titel Mister Broedvogelmonitoring, dan is dat Arend van Dijk. Geen ander inventariseert al bijna een halve eeuw een zo groot gebied: Zuidwest-Drenthe, 240 km2 groot. Hij herinnert zich…

Arend van Dijk vertelt »

Tijdsbeeld

Korhoen | Martin Mollet

We hebben als Sovon de broedvogelmonitoring in Nederland natuurlijk niet uitgevonden. Ook ‘vóór onze tijd’  waren er initiatieven om de stand van sommige vogelsoorten bij te houden. Dat ging soms uit van individuele acties »

Toen en Nu

Kramsvogel | Fotograaf Harvey van Diek

De Kramsvogel stond bekend als een incidentele broedvogel ten tijde van het eerste atlasproject, midden jaren zeventig. Dat bracht een kleine sensatie aan het licht: de Kramsvogel was zich aan het vestigen in Zuid-Limburg!

Over de Kramsvogel en meer »