Deel 3: 1987, de 'Winter- en trekvogelatlas' verschijnt

Eerste broedvogelatlas

Na de succesvolle afronding van de Broedvogelatlas werden de vogeltellers opnieuw ingeschakeld bij een groot project. De landelijke verspreiding van alle vogelsoorten, het hele jaar door, zou worden vastgelegd. Een klus die vijf jaren in beslag nam. En nog de nodige jaren voordat de atlas verscheen.

Lees meer over de Winter- en trekvogelatlas »

Verder in dit derde deel van het jubileumboek informatie over het tijdsbeeld waarin de atlas tot stand kwam, opvallende verschijnselen bij vogels in die tijd en de herinnering van Johan Bekhuis. 

Bekijk ook het fotoboek 1986/'87 »

Mijn moment

Johan Bekhuis

Johan Bekhuis was algemeen coördinator van het project. Het was zwoegen in een pioniersgeest, maar dat lag hem wel. 
 

Johan Bekhuis vertelt »