Deel 2: 1979, eerste Broedvogelatlas van Nederland

Eerste broedvogelatlas

Sovon was in 1973 opgericht om het veldwerk voor de eerste landelijke broedvogelatlas mogelijk te maken. Na vijf enerverende jaren veldwerk kon de redactie gaan beginnen met het voorbereiden van de atlas.

In 1979 was het zover, de 'Atlas van de Nederlandse broedvogels' verscheen. Onder redactie van Ray Teixeira, die vanaf 1975 alle werkzaamheden gecoördineerd had.

Het boek gaf voor de eerste maal een gedetailleerd verspreidingsbeeld van alle Nederlandse broedvogelsoorten. Ook durfde men het aan om van alle soorten een schatting te geven van de landelijke broedpopulatie. Dat leverde nog wel wat vragen op...

Mijn Moment

Ray Teixeira

Ray Teixeira was de eerste bezoldigde coördinator van SOVON. Hij maakte een inspirerende tijd mee.

Ray Teixeira vertelt »

Tijdsbeeld

In 1973 werd Sovon opgericht

Eigenlijk wisten we tot de jaren zeventig zo goed als niets van de aantallen broedvogels van de meeste soorten. De atlas bracht daarin verandering, maar niet zonder slag of stoot.
 

Lees meer over de ontvangst van de atlas »

Toen en Nu

Veldleeuwerik | Harvey van Diek

Sinds de jaren zeventig voltrokken zich enorme veranderingen in de broedvogelstand. Drie soorten leeuweriken vertellen een verschillend verhaal.


Drie leeuweriken toen en nu»