Deel 11: Vooruitblikken naar het jaar 2053

Wylerberg in de sneeuw

In de vorige afleveringen keken we terug op de eerste 40 jaar Sovon. We gaan er maar vanuit dat we over 40 jaar als organisatie nog bestaan. In ieder geval zullen de vogels nog steeds van zich laten horen, nu de afloop van de Maya-kalender niet gepaard bleek te gaan met het voorspelde einde van de wereld.
Waar staan we als organisatie over 40 jaar en hoe tellen we dan vogels?  En de vogels zelf, is het pure kommer en kwel of juist niet? Lekker zinloos maar daarom juist zo leuk: koffiedik kijken.

Vragen die allemaal worden beantwoord in dit deel van het online jubileumboek.