Deel 1: 1973, de oprichting van Sovon

Eerste logo Sovon

Begin jaren zeventig van de 20e eeuw was er, vergeleken met nu, maar weinig bekend over de Nederlandse vogelstand en veranderingen daarin. Van de meeste soorten wisten we zo goed als niets, wat vage aanduidingen in de vogelboeken daargelaten

De NOU was in die tijd de aangewezen plek om de activiteiten van vogelaars te binden en om te bespreken hoe het reilen en zeilen van de Nederlandse vogelstand kon worden gevolgd. Er bleek echter weinig belangstelling. Enkele leden opperden in 1972 het idee om een stichting in het leven te roepen die zelf de contacten met waarnemers zou onderhouden. Zo werd in 1973 de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland opgericht, afgekort SOVON, door Luit Buurma, Jan Wattel en Herman Klomp. Het eerste logo (rechts) werd door Herman Leijs ontworpen.

Mijn Moment

Luit Buurma

Rond 1970 werd Luit Buurma uitgenodigd voor een congres in Engeland. De inspiratie die hij daar opdeed was aanleiding voor de uiteindelijke oprichting van Sovon.

Luit Buurma vertelt »

Tijdsbeeld

In 1973 werd Sovon opgericht

Begin jaren zeventig van de 20e eeuw was er maar weinig bekend over de Nederlandse vogelstand en veranderingen daarin. 
 

Lees meer over het tijdsbeeld »

Toen en Nu

Kwartel

De Kwartel kwam op grote schaal voor in Nederland en werd zelfs in aantal onderschat. 40 jaar later gaat het niet goed met de soort.


Meer over de Kwartel in 1973»