Het najaar is begonnen.  De eerste Kolganzen zijn inmiddels alweer in ons land aangekomen, ze komen steeds vroeger terug. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de vogelgriep en inmiddels lopen wij al weer warm voor de Landelijke Dag die dit jaar op zaterdag 2 december plaatsvindt in wederom de Reehorst in Ede. Zien we jou ook? Bekijk het lezingenprogramma en meld je alvast aan!

 


    Sovon Slidehare Sovon instagram

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Landelijke Dag over 10 weken

2 december in De Reehorst in Ede. Boeiende lezingen, workshops, een grote infomarkt en natuurlijk een dag vol waardevolle ontmoetingen!

»

Wees alert op vogelsterfte

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door vette krantenkoppen over massale sterfte onder watervogels als gevolg van vogelgriep.

»

Opnieuw vroege aankomst arctische Kolganzen

Kolganzen komen al zeker 20 jaar steeds eerder aan in Nederland. Wind in de rug helpt een handje.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Broedgeval Draaihals Mariapeel

Dit jaar is er een succesvol broedgeval geweest van de Draaihals in de Mariapeel.

»

Velduil weer broedend op het Friese vasteland in voorjaar 2017

De hoge aantallen broedende Velduilen in Friesland in 2014 zullen bij velen nog vers in het geheugen liggen.

»

Slecht broedseizoen gezenderde Scholeksters

Project CHIRP: Nauwelijks jongen groot gebracht door stormen, predatie en verdroging

»

Slaapplaatstelling

Opvallende aantallen Grote Zilverreigers?

Sovon-ner Jan Schoppers reed recent na een afspraak in Zevenaar even door het Duivensche Broek omdat er veel Grote Zilverreigers gemeld waren.

»

Trektellen

Opnieuw vroege aankomst arctische Kolganzen

Kolganzen komen al zeker 20 jaar steeds eerder aan in Nederland. Wind in de rug helpt een handje.

»

Vogelatlas

Eindsprint: vele nieuwe soortsupporters

In september zijn we een eindsprint gestart om ook voor de laatste soorten supporters te vinden voor de Vogelatlas. En met succes. Meerdere soorten hebben alsnog ook een bijdrage gekregen. Maar nog niet allemaal... 

»

Grote Bonte Specht is de algemeenste

In de vorige broedvogelatlas werd het landelijke aantal op 55.000-65.000 broedparen geschat. In de nieuwe atlas liggen de aantallen een stuk hoger. 

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Komt het goed met de Merel?

Veel dode vogels gemeld. Grens van dode Merels schuift langzaam op. Wat betekent usutuvirus voor de Merel?

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Velduil weer broedend op het Friese vasteland in voorjaar 2017

De hoge aantallen broedende Velduilen in Friesland in 2014 zullen bij velen nog vers in het geheugen liggen.

»

Friese cursus broedvogels tellen

Afgelopen voorjaar is weer een BMP-cursus gehouden in Leeuwarden. Vanwege grote belangstelling moesten er zelfs twee groepen gemaakt worden!

»

Limburg

Broedgeval Draaihals Mariapeel

Dit jaar is er een succesvol broedgeval geweest van de Draaihals in de Mariapeel.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.